Fotowoltaika

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem instalacji fotowoltaicznych jako jedną z gałęzi odnawialnych źródeł energii.

Realizacja instalacji fotowoltaicznej składa się z czterech punktów:

• wizja lokalna, analiza

• projekt, oferta

• realizacja

• monitoring

Polecamy wykorzystywanie energii elektrycznej ze słońca jako wsparcie dla innych źródeł energii odnawialnej jak np. pompa ciepła.

Korzystając w naszym budynku z kilku źródeł energii odnawialnej zmniejszamy nasze koszty eksploatacyjne do minimum, jednocześnie mając ogromny wpływ na ochronę środowiska. Zaletą odnawialnych źródeł energii jest bezobsługowy system, bezpieczeństwo zasilania, inwestycja w instalację (urządzenia) a nie energię (cieplną bądź elektryczną).

W tym miejscu chcemy zachęcić do zapoznania się z klimatyzacją i wentylacją budynku wykorzystując OZE na bazie studni głębinowej, przy jednoczesnym korzystaniu z niej (studni głębinowej) do celów bytowych.

W ramach inwestycji fotowoltaicznych kompleksowo zarządzamy projektem. W zależności od potrzeb, pracownicy firmy Proecology pomagają w pozyskaniu odpowiedniego wsparcia finansowego, jak również bankowego na realizację inwestycji fotowoltaicznych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z zakresie:

• określenie możliwości pozyskania dofinansowania,

• dobór najkorzystniejszej opcji,

• przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dotacji,

• pomoc w realizacji inwestycji,

• pomoc w wykonaniu biznesu plan, przy przygotowaniu studium wykonalności, analizy, raportów finansowych,

• przygotowanie wniosku o kredyt bankowy,

• pomoc w  uzyskaniu kredytu preferencyjnego z dopłatami (umorzeniem części spłaty).

– MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA FIRM W POSTACI LEASINGU!!!

ZESTAWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Kompleksowość i rzetelność naszej firmy, zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo i osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji.

CO TO JEST FOTOWOLTAIKA?

Fotowoltaika jest to technologia bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną. To jeden z najszybciej rozwijających się rodzajów źródeł energii odnawialnej. Fotowoltaika znajduje zastosowanie z dwóch głównych powodów: ekologicznych oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).

Fotowoltaika aktualnie przeżywa intensywny rozwój. Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych, skumulowana moc wynosiła 6890 MW. Pięć lat później, w roku 2011, zainstalowano aż 27650 MW baterii słonecznych, a moc skumulowana wzrosła do 67350 MW. Obecnie Niemcy są liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych (32380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38000 MW.

JAK DZIAŁA SYSTEM FOTOWOLTAICZNY?

Działanie systemu fotowoltaicznego oparte jest na ogniwach fotowoltaicznych, z których zbudowany jest panel słoneczny (fotowoltaiczny). W ogniwach fotowoltaicznych pod wpływem promieniowania słonecznego powstaje prąd stały, który za pomocą inwertera (falownika) zostaje przekształcony na prąd zmienny o takich parametrach jakich wymaga sieć publiczna.

Prąd z inwertera różni się od prądu z sieci wyższą częstotliwością, co umożliwia w pierwszej kolejności na wykorzystanie prądu z instalacji PV. W momencie gdy w instalacji PV powstanie nadmiar prądu jest on przekazywany za pomocą licznika dwukierunkowego do naszego dostawcy energii elektrycznej (za opłatą – co powoduje szybszy zwrot inwestycji). Może powstać sytuacja kiedy w naszej instalacji PV powstanie niedobór prądu. Wtedy korzystamy z energii dostarczanej nam przez naszego dostawcę energii elektrycznej (sieć publiczna).

CO TO SĄ OGNIWA FOTOWOLTAICZNE?

Ogniwa fotowoltaiczne to części składowe panelu fotowoltaicznego. Głównym surowcem jest krystaliczny wafel krzemowy. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana nawet na 25 lat.

Ogniwa fotowoltaiczne zbudowane są z półprzewodnikowego złącza P-N, pomiędzy którym znajduje się bariera potencjałów. Gdy w ogniwo uderzy foton o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru N a następnie po przejściu przez obwód łączą się z dziurami (ładunek dodatni), które pozornie poruszają się przez obszar typu P. w wyniku takiego ruchu elektronów powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne.  

Ogniwa fotowoltaiczne dzielimy na trzy generacje:

– ogniwa fotowoltaiczne I generacji

klasyczne, które większość z nas ma na myśli słysząc słowo fotowoltaika. Ogniwa te oparte są o tradycyjne krzemowe złącze P-N produkowane z bardzo czystego (99,99999) krzemu krystalicznego w postaci wafli grubości ok. 200-300 mikrometrów. Charakteryzują się wysoką sprawnością, zazwyczaj między 17-22%, jak również wysokimi kosztami produkcji. Głównie z uwagi na wysokie koszty krzemu oraz relatywnie małą automatyzację produkcji (wiele prac wykonuje wykwalifikowany pracownik). Obecny udział w rynku to ok. 82%.

– ogniwa fotowoltaiczne II generacji

zbudowane w oparciu o złącze P-N jednak nie z krzemu krystalicznego lecz np. z tellurku kadmu (CdTe), mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu czy krzemu amorficznego. Ich cechą charakterystyczną jest bardzo mała grubość warstwy półprzewodnika absorbującej światło, która zazwyczaj waha się od 1-3 mikrometrów. Z uwagi na dużą redukcję zużycia półprzewodników są znacznie tańsze w produkcji, a cały proces bardziej zautomatyzowany. Główna wadą ogniw II generacji jest niższa sprawność od ogniw I generacji, która w zależności od technologii waha się od 7-15%. Obecny udział w rynku to ok. 18%.

– ogniwa fotowoltaiczne III generacji

pozbawione są złącza P-N niezbędnego przy produkcji ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem tradycyjnych półprzewodników. Obecnie do ogniw III generacji zaliczane są bardzo różne technologie, jednak najbardziej zaawansowane prace są nad ogniwami DSSC oraz organicznymi z wykorzystaniem polimerów. Wielka zaletą ogniw III generacji są niskie koszty oraz prostota produkcji. Główna przeszkodą w ich popularyzacji jest niska sprawność oscylująca wokół kilku procent. Obecny udział w rynku ogniw III generacji nie przekracza 0,5%.

DOFINANSOWANIE

Pozyskanie energii słonecznej oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach następujących programów:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Regionalne Programy Operacyjne (indywidualne dla każdego województwa), priorytety dotyczące ochrony środowiska,Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – możliwość otrzymania częściowego umarzalnej pożyczki. W zależności od programu wsparcie na tego typu inwestycje może sięgać 85%. Jednakże w przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, w zakresie wysokości dotacji znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa współnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.