Domy energooszczędne

Innowacyjny dom energooszczędny w stanie deweloperskim wykorzystuje odnawialne źródła energii, wskazując nowatorski model połączenia trzech elementów obejmujących baterie fotowoltaiczne, gruntową pompę ciepła, studnię głębinową oraz klimatyzację z tej studni głębinowej. Technologia ta, wykorzystując chłód z ziemi i ciepło ze słońca, pozwala nam stworzyć budynek o minimalnym poborze energii od zewnętrznych dostawców. Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne.

Dom wybudowany w wyżej wskazaną innowacyjną technologię, w sposób bezpośredni będzie obniżać emisję gazów cieplarnianych za sprawą wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci energii elektrycznej z baterii fotowoltaicznych oraz energii cieplnej do ogrzewania budynku i wody użytkowej z gruntowej pompy ciepła.

Produkt ten przyczynia się również do znaczących oszczędności energii co wynika z możliwości zastosowania klimatyzacji wykorzystującej chłód pozyskiwany ze studni głębinowej w zamian za tradycyjne jednostki zewnętrzne, które pochłaniają znaczne ilości energii elektrycznej w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury. W związku z zastosowaniem studni głębinowej woda wykorzystywana w instalacji pompy ciepła czy też w klimatyzacji będzie mogła być wykorzystana na potrzeby bytowe, co przyczyni się do lepszego korzystania z zasobów wodnych.

Opinia o innowacyjności – pobierz pdf

DOM ENERGOOSZCZĘDNY – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA TWORZENIA BUDYNKÓW O OBNIŻONEJ ENERGOCHŁONNOŚCI PRZEZ FIRMĘ PROECOLOGY SP. ZO.O. ZWIĘKSZAJĄCA KONKURENCYJNOŚĆ EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA

Technologia

Dom energooszczędny wybudowany o innowacyjną technologię nie będzie powodował zanieczyszczeń do środowiska. Zasada „zanieczyszczający płaci” nie dotyczy tego produktu.

Firma Proecology Sp. zo.o. Swoją siedzibę ma stworzoną jako innowacyjny demonstrator odnawialnych źródeł energii wraz z systemem informatycznym w celu wdrożenia innowacyjnej technologi budowy domów energooszczędnych. Projekt posiada deklarację wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, potwierdzającą brak wpływu złych czynników na obszar Natura 2000 ze względu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Firma Proecology Sp. zo.o. ma również przyjemność poinformować o uzyskaniu opinii o innowacyjności wydanej przez Politechnikę Śląską – Instytut Techniki Cieplnej zatwierdzoną przez Kierownika Zakładu Termodynamiki, Gospodarki Energetycznej i Chłodnictwa w osobie dr. hab. inż. Wojciech Stanek, prof. nzw. w Pol. Śl.