Światowy Dzień Wody 

Hasło przewodnie – zależność między stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Wody. To dziś, czyli 22 marca obchodzimy święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Święto wody zostało powołane w czasie konferencji Szczytu Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem ustanowienia tego święta było uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną, uświadomienie faktu, ze ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

A czy wiecie, że każdego roku to święto jest obchodzone pod innym hasłem?

Spójrzcie sami:

1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka

1995 – Kobiety a woda

1996 – Woda dla spragnionych miast

1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?

1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby

1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody

2000 – Woda dla XXI wieku

2001 – Woda a zdrowie

2002 – Woda dla rozwoju

2003 – Woda dla przyszłości

2004 – Woda i kataklizmy

2005 – Woda dla życia

2006 – Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)

2007 – Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)

2008 – Woda a warunki sanitarne

2009 – Woda w zmieniającym się świecie

2010 – Czysta woda dla zdrowego Świata

2011 – Woda dla miast

2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody

2013 – Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej

2014 – Woda i energia

2015 – Woda a zrównoważony rozwój

2016 – Woda a praca

Natomiast tegoroczne hasło towarzyszące obchodom tego ważnego dnia dla nas wszystkich, ma zwrócić uwagę na zależność między stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Co można zrobić by ścieki nie były złem koniecznym?

Można wziąć przykład z Krakowa. Miasto, pomimo złego powietrza, potrafi radzić sobie z gospodarką ściekową. przytaczam kilka słów o ich rozwiązaniach:

” Wodociągi Krakowskie ze środków własnych i przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowały wielomilionowe inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Miały one bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia w Krakowie i stan środowiska naturalnego. Zrekultywowano 18 hektarów lagun osadowych, a budowa wielkiego kolektora ściekowego pozwoliła połączyć systemy kanalizacyjne: Krakowa i Nowej Huty. Rozwiązano bezpowrotnie problem osadów ściekowych – powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy przyczyniła się m.in. do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach.

W nowoczesnych krakowskich oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy zainstalowane są systemy kogeneracji, które wykorzystując ścieki jako źródło energii odnawialnej, umożliwiają produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu, zakłady zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczna i do 100% na ciepło. Do potrzeb procesowych w oczyszczalniach ścieków stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki, oszczędzając w ten sposób wodę pitną.”

Zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych! Jednym z najbardziej banalnych sposobów (o którym często zapominamy) to zbieranie deszczówki choćby do podlewania naszego ogródka.

Może macie jakieś inne pomysły? Zachęcam do rozważenia powyższego problemu.

W kolejnym artykule przedstawię Wam prawdę i mity na temat wody z kranu. Ciekaw jestem jakie będą Wasze sugestie w tym temacie.

Światowy Dzień Wody – jakość ekosystemów wodnych a ścieki