Studnia głębinowa – zalety i wady

Studnia głębinowa – zalety i wady

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony bądź kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki kołowrotowi (tylko studnia kopana) lub wygodniejszej metodzie jaką jest pompa głębinowa.

Studnia głębinowa to rozwiązanie, które zapewnia wodę w gospodarstwie domowym,  bądź dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystanie studni głębinowej ma wiele możliwości. Głównie to zależy od naszej wyobraźni, wymogów technicznych i potrzeb. Studnie czerpią wodę z warstw wodonośnych. Między nimi a powierzchnią gruntu są przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni np. kopanych.

Jak zbudowana jest studnia głębinowa?

 W chwili gdy zostało ustalone miejsce do wykonania studni głębinowej dokonuje się jej odwiertu o średnicy 220 mm pod stalową rurę osłonową ( w niestabilnych warstwach ziemi) w celu odcięcia wód gruntowych. Następnie, dobierając odpowiednie narzędzia pracy, należy dowiercić się do  warstwy wodonośnej aż do uzyskania odpowiedniej wydajności studni głębinowej. Kolejnym etapem jest zabudowanie odwiertu kolumną rur studziennych PCV atestowanych (pełnych i filtracyjnych). Kiedy kończy się zabudowanie odwiertu rurami, powstaje przestrzeń pierścieniowa pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu. Przestrzeń tą wypełnia się żwirem filtracyjnym i zabezpiecza pierścieniem z materiału uszczelniającego typu compactonic w celu odcięcia wód gruntowych i opadowych. Gdy odwiercony otwór zostanie odpowiednio uszczelniony wykonuje się pompowanie oczyszczające do momentu uzyskania czystej wody. Pozwala to określić wydajność studni oraz głębokość lustra wody. Następnie dobiera się odpowiednią pompę głębinową biorąc pod uwagę wydajność studni, jej głębokość oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. By móc korzystać z opisanej studni głębinowej należy wykonać jeszcze tylko przyłącz do budynku lub innego wymaganego miejsca docelowego, dobierając odpowiednie urządzenia. W takim momencie możemy już tylko cieszyć się naszą wodą z głębi ziemi.

Wady studni głębinowej:

 • Duża zawartość żelaza i manganu – zdarzają się sytuacje kiedy inwestor zmuszony jest zamontować stację uzdatnia wody by wyeliminować nadmiar szkodliwych/uciążliwych pierwiastków.
 • Kosztowna inwestycja – początkowy koszt wykonania studni głębinowej może okazać się dość wysoki, jednak zalety opisane wyżej wynagradzają poniesiony wydatek.
 • Konieczność wybudowania szamba – gdy nie ma dostępu do innej kanalizacji możemy być zmuszeni do wybudowania np. szamba ekologicznego.
 • Pozwolenie wodnoprawne – (operat wodnoprawny) przy poborze wody przekraczającym 5m3 / dobę (dla budynków jedno-rodzinnych rzadko się to zdarza). 

Zalety studni głębinowej:

 • Oszczędność – mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.
 • Niezależność – posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cenowymi za dostarczaną wodę.
 • Woda wysokiej jakości – warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę z głębin i powoduje dostarczenie nam wody o bardzo dobrej jakości.
 • Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę – jeśli przyłączączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wody na terenie inwestycji
 • Bezpieczeństwo instalacji

Lokalizacja studni głębinowej 

 • 5 m od granicy działki
 • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
 • 15 m od szamb, kompostowników
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Podstawowym medium każdego budynku jest doprowadzenie wody. Może ona posłużyć nam do podlewania ogródków, napełniania stawów lub basenów, podlewania roślin, trawnika czy też mycia samochodu. Jest to również bardzo korzystna inwestycja dla właścicieli szkółek drzew i krzewów, sadów, gospodarstw rolnych oraz szklarni. Dlatego warto być posiadaczem własnej studni głębinowej.