Skontaktuj się z nami: +48 666 698 666

Studnia głębinowa - zalety i wady

Studnia głębinowa - zalety i wady

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony bądź kopany, sięgający do poziomu wodonośnego. Stały pobór wody ze studni jest możliwy dzięki kołowrotowi (tylko studnia kopana) lub wygodniejszej metodzie jaką jest pompa głębinowa.

Studnia głębinowa to rozwiązanie, które zapewnia wodę w gospodarstwie domowym,  bądź dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wykorzystanie studni głębinowej ma wiele możliwości. Głównie to zależy od naszej wyobraźni, wymogów technicznych i potrzeb. Studnie czerpią wodę z warstw wodonośnych. Między nimi a powierzchnią gruntu są przeważnie warstwy nieprzepuszczalne, więc woda ze studni głębinowej jest mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni np. kopanych.

Jak zbudowana jest studnia głębinowa?

 W chwili gdy zostało ustalone miejsce do wykonania studni głębinowej dokonuje się jej odwiertu o średnicy 220 mm pod stalową rurę osłonową ( w niestabilnych warstwach ziemi) w celu odcięcia wód gruntowych. Następnie, dobierając odpowiednie narzędzia pracy, należy dowiercić się do  warstwy wodonośnej aż do uzyskania odpowiedniej wydajności studni głębinowej. Kolejnym etapem jest zabudowanie odwiertu kolumną rur studziennych PCV atestowanych (pełnych i filtracyjnych). Kiedy kończy się zabudowanie odwiertu rurami, powstaje przestrzeń pierścieniowa pomiędzy filtrami a ścianą odwiertu. Przestrzeń tą wypełnia się żwirem filtracyjnym i zabezpiecza pierścieniem z materiału uszczelniającego typu compactonic w celu odcięcia wód gruntowych i opadowych. Gdy odwiercony otwór zostanie odpowiednio uszczelniony wykonuje się pompowanie oczyszczające do momentu uzyskania czystej wody. Pozwala to określić wydajność studni oraz głębokość lustra wody. Następnie dobiera się odpowiednią pompę głębinową biorąc pod uwagę wydajność studni, jej głębokość oraz zapotrzebowanie klienta na wodę. By móc korzystać z opisanej studni głębinowej należy wykonać jeszcze tylko przyłącz do budynku lub innego wymaganego miejsca docelowego, dobierając odpowiednie urządzenia. W takim momencie możemy już tylko cieszyć się naszą wodą z głębi ziemi.

Zalety studni głębinowej:

 • Oszczędność - mniejsze koszty w porównaniu z wodociągami. Jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową.
 • Niezależność - posiadacz studni głębinowej nie martwi się brakiem wody, spadkiem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz wahaniami cenowymi za dostarczaną wodę.
 • Woda wysokiej jakości - warstwa wodonośna przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych co oczyszcza wodę z głębin i powoduje dostarczenie nam wody o bardzo dobrej jakości.
 • Wydajność i pewność zaopatrzenia w wodę - jeśli przyłączączenie do sieci wodociągowej jest niemożliwe lub nieopłacalne to wykonanie studni głębinowej jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie wody na terenie inwestycji
 • Bezpieczeństwo instalacji

Wady studni głębinowej:

 • Duża zawartość żelaza i manganu - zdarzają się sytuacje kiedy inwestor zmuszony jest zamontować stację uzdatnia wody by wyeliminować nadmiar szkodliwych/uciążliwych pierwiastków.
 • Kosztowna inwestycja - początkowy koszt wykonania studni głębinowej może okazać się dość wysoki, jednak zalety opisane wyżej wynagradzają poniesiony wydatek.
 • Konieczność wybudowania szamba - gdy nie ma dostępu do innej kanalizacji możemy być zmuszeni do wybudowania np. szamba ekologicznego.
 • Pozwolenie wodnoprawne - (operat wodnoprawny) przy poborze wody przekraczającym 5m3 / dobę (dla budynków jedno-rodzinnych rzadko się to zdarza). 

Lokalizacja studni głębinowej 

 • 5 m od granicy działki
 • 7,5 m od przydrożnego rowu z wodą
 • 15 m od szamb, kompostowników
 • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu oczyszczone biologicznie
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

 

Podstawowym medium każdego budynku jest doprowadzenie wody. Może ona posłużyć nam do podlewania ogródków, napełniania stawów lub basenów, podlewania roślin, trawnika czy też mycia samochodu. Jest to również bardzo korzystna inwestycja dla właścicieli szkółek drzew i krzewów, sadów, gospodarstw rolnych oraz szklarni. Dlatego warto być posiadaczem własnej studni głębinowej.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

NOWOŚĆ

więcej

Odwierty pionowe

więcej

Domy
energooszczędne

więcej

Studnie głębinowe

więcej

Instalacje przemysłowe

więcej

Fotowoltaika

więcej

Odwodnienia
terenu

więcej

Dokumenty
do pobrania

więcej

Pompy ciepła

więcej

Instalacje sanitarne

więcej

Fakty i mity o wodzie z kranu

Co w naszym kranie piszczy...

Pić czy nie pić wodę z kranu? Oto jest pytanie.

Zadajemy je sobie od lat i mimo niezliczonych komunikatów, doniesień medialnych, kampanii społecznych nadal nie potrafimy udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi. Nieufność wobec wody wodociągowej często wynika z faktu, że miewa ona nieprzyjemny zapach, a przygotowywana z niej kawa czy herbata nie smakują najlepiej. Co trzeci respondent  TNS OBOP, jako problem związany z użytkowaniem wody z kranu, wskazuje na twardość (osad kamienny), a co piąty na chlor. Część nas podejrzewa, że w wodzie mogą występować bakterie. Jednak nowoczesne technologie używane w wodociągach pozwalają na efektywne i skuteczne oczyszczenie wody. Wszelkie badania pokazują, że polskie wodociągi dostarczają do naszych kranów bezpieczna wodę. Jest ona pod nieustanną kontrolą, dzięki czemu spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

W ostatnich latach przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, dzięki wielomilionowym inwestycjom zmodernizowały swoje systemy, co umożliwiło im nie tylko dystrybuowanie czystej wody, ale także dokładne sprawdzanie jej stanu. Wewnętrzne laboratoria badają na bieżąco próbki cieczy dostarczanej do odbiorców. Co więcej, nad jakością wody czuwają także regionalne stacje sanitarno-epidemiologiczne. Badają one nie tylko "produkt początkowy", czyli wodę wypływającą z wodociągów, ale także tę, pochodzącą prosto z domów czy mieszkań.

Jakość "kranówy" regulują europejskie oraz krajowe ustawy np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z późniejszymi poprawkami. Nakłada ona na wodociągi obowiązek dostarczania wody bezpiecznej dla zdrowia konsumentów.

Mit o tym, że woda prosto z kranu może zaszkodzić, wywodzi się jeszcze z czasów PRL-u, kiedy faktycznie ciecz płynąca z kranu była bardzo wątpliwej jakości. I tak z pokolenia na pokolenie utarło się w polskiej świadomości, że "kranówki" lepiej nie pić, a jeśli już to tylko po przegotowaniu. Na szczęście przez ostatnie kilkanaście lat dokonał się mniejszy lub większy postęp technologiczny i  bynajmniej nie ominął on także rodzimych wodociągów.

 

Poniżej kilka popularnych mitów dotyczących naszej "kranówki" oraz krótka relacja na temat jej bezpośredniego spożycia.

PRAWDY:

 • Przegotowanie zmiękcza wodę - przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co zmiękcza wodę, ale również powoduje zubożenie składu mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie wody nie jest zalecane przy bezpośrednim spożyciu.
 • W wodzie z kranu są minerały - woda w kranach jest czysta i zdrowa, a dodatkowo posiada niemałe ilości minerałów (ponad 300 mg składników mineralnych w 1 litrze) w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez.
 • Wodę kranową można pić bez przegotowania - woda kranowa jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest niepotrzebne. Wysoka temperatura zabija jedynie mikroorganizmy, a te są już wcześniej z kranówki usuwane.

MITY:

 • Chlor w wodzie kranowej jest szkodliwy - chlor jest środkiem dezynfekującym i gwarantem mikrobiologicznego bezpieczeństwa wody. Stosowane w wodzie kranowej dawki chloru nie mają szkodliwego działania.
 • Twarda woda może powodować powstawanie kamieni również w organizmie - powstawanie kamieni w organizmie człowieka wynika głównie z zaburzeń metabolizmu i nie ma związku z twardością spożywanej wody. Kamienie w organizmie człowieka to złogi z nierozpuszczalnych szczawianów, moczanów fosforanów, struwitu lub cholesterolu.
 • W wodzie kranowej znajdują się groźne bakterie - woda pitna dostarczana mieszkańcom jest ściśle monitorowana i nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia bakterii.
 • Domowe filtry dzbankowe usuwają z wody kranowej chlor i zanieczyszczenia - niektóre filtry domowe są w stanie usunąć z wody chlor, który jest środkiem dezynfekującym, gwarantującym mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody. Nie usuwają natomiast żadnych zanieczyszczeń, gdyż takich w wodzie pitnej nie ma. Usunięcie chloru może wpłynąć na zmianę zapachu i smaku wody, jednak niewłaściwe użytkowanie filtrów może spowodować zagrożenie mikrobiologiczne poprzez niekontrolowany rozwój szkodliwych bakterii na wkładzie filtrującym.
 • Woda w polskich miastach ma gorszą jakość niż w miastach innych krajów Unii Europejskiej - woda z polskich Wodociągów jest równie wysokiej jakości jak woda w innych europejskich miastach, gdyż wymagania jakościowe, określone w przepisach polskich są tak samo szczegółowe jak wymagania unijne, a niektóre wskaźniki muszą spełniać jeszcze surowsze normy w stosunku do norm Unii.
 • Twarda woda ma niekorzystny wpływ na organizm - twarda woda może być uciążliwa dla sprzętów gospodarstwa domowego, ale równocześnie zawierając większe ilości takich biopierwiastków jak magnez czy wapń może mieć bardzo pozytywny wpływ na zdrowie.
 • Powstające w wyniku chlorowania wody związki chemiczne są groźne, gdyż kumulują się w organizmie (w wyniku wieloletniego picia wody z kranu) - uboczne produkty dezynfekcji wody nie kumulują się w organizmie, ponadto ich stężenie w wodzie jest ściśle monitorowane i nigdy nie przekracza dopuszczalnych norm, co oznacza, że są całkowicie bezpieczne.

https://www.youtube.com/watch?v=uL9kyYQ7Tfs

 

 

Jeśli mieszkasz w dużym lub średnim mieście,Twoja woda jest z pewnością bardzo często kontrolowana. Jest badana zarówno przed wpuszczeniem, jak i podczas transportu siecią wodociągową. Jedynym i za razem najkrótszym odcinkiem, na którym za wodę nie odpowiada jej producent, jest instalacja wodociągowa w budynku. Za jej stan odpowiada zarządca.
Jeśli mieszkasz na wsi lub w małym mieście i nie masz zaufania do swojej wody, możesz zadzwonić i zapytać o jej jakość w zaopatrującym cię zakładzie wodociągowym, lokalnej stacji sanepidu albo zlecić dodatkowe badanie we własnym zakresie.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

NOWOŚĆ

więcej

Odwierty pionowe

więcej

Domy
energooszczędne

więcej

Studnie głębinowe

więcej

Instalacje przemysłowe

więcej

Fotowoltaika

więcej

Odwodnienia
terenu

więcej

Dokumenty
do pobrania

więcej

Pompy ciepła

więcej

Instalacje sanitarne

więcej

Światowy Dzień Wody 

Hasło przewodnie - zależność między stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Wody. To dziś, czyli 22 marca obchodzimy święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku. Święto wody zostało powołane w czasie konferencji Szczytu Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem ustanowienia tego święta było uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną, uświadomienie faktu, ze ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

A czy wiecie, że każdego roku to święto jest obchodzone pod innym hasłem?

Spójrzcie sami:

1994 - Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka

1995 - Kobiety a woda

1996 - Woda dla spragnionych miast

1997 - Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?

1998 - Wody podziemne - niewidoczne zasoby

1999 - Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody

2000 - Woda dla XXI wieku

2001 - Woda a zdrowie

2002 - Woda dla rozwoju

2003 - Woda dla przyszłości

2004 - Woda i kataklizmy

2005 - Woda dla życia

2006 - Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)

2007 - Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)

2008 - Woda a warunki sanitarne

2009 - Woda w zmieniającym się świecie

2010 - Czysta woda dla zdrowego Świata

2011 - Woda dla miast

2012 - Bezpieczeństwo żywności i wody

2013 - Międzynarodowy Rok Współpracy Wodnej

2014 - Woda i energia

2015 - Woda a zrównoważony rozwój

2016 - Woda a praca

Natomiast tegoroczne hasło towarzyszące obchodom tego ważnego dnia dla nas wszystkich, ma zwrócić uwagę na zależność między stanem i jakością ekosystemów wodnych a ściekami.

Co można zrobić by ścieki nie były złem koniecznym?

Można wziąć przykład z Krakowa. Miasto, pomimo złego powietrza, potrafi radzić sobie z gospodarką ściekową. przytaczam kilka słów o ich rozwiązaniach:

" Wodociągi Krakowskie ze środków własnych i przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowały wielomilionowe inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Miały one bezpośredni wpływ na podniesienie komfortu życia w Krakowie i stan środowiska naturalnego. Zrekultywowano 18 hektarów lagun osadowych, a budowa wielkiego kolektora ściekowego pozwoliła połączyć systemy kanalizacyjne: Krakowa i Nowej Huty. Rozwiązano bezpowrotnie problem osadów ściekowych - powstała nowoczesna instalacja do ich termicznej utylizacji. Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy przyczyniła się m.in. do obniżenia poziomu azotu w odprowadzanych do Wisły oczyszczonych ściekach.

W nowoczesnych krakowskich oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy zainstalowane są systemy kogeneracji, które wykorzystując ścieki jako źródło energii odnawialnej, umożliwiają produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu, zakłady zaspokajają do 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczna i do 100% na ciepło. Do potrzeb procesowych w oczyszczalniach ścieków stosuje się tzw. wodę technologiczną czyli podczyszczone ścieki, oszczędzając w ten sposób wodę pitną."

 

Zwróćmy uwagę na to, że każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych! Jednym z najbardziej banalnych sposobów (o którym często zapominamy) to zbieranie deszczówki choćby do podlewania naszego ogródka.

Może macie jakieś inne pomysły? Zachęcam do rozważenia powyższego problemu.

 

W kolejnym artykule przedstawię Wam prawdę i mity na temat wody z kranu. Ciekaw jestem jakie będą Wasze sugestie w tym temacie.

 

 

 

 

 

Światowy Dzień Wody - jakość ekosystemów wodnych a ścieki

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

NOWOŚĆ

więcej

Odwierty pionowe

więcej

Domy
energooszczędne

więcej

Studnie głębinowe

więcej

Instalacje przemysłowe

więcej

Fotowoltaika

więcej

Odwodnienia
terenu

więcej

Dokumenty
do pobrania

więcej

Pompy ciepła

więcej

Instalacje sanitarne

więcej

100% dotacji na wymianę kotła tylko do końca 2016

Uprzejmie informujemy, że dnia 8 grudnia 2016 roku w Krakowie został uruchomiony nowy Punkt Obsługi Mieszkańca. Możecie tam zasięgnąć informacji z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. W budynku Urzędu Miasta przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie działają trzy nowe stanowiska do bezpośredniej obsługi mieszkańców. W nowym Punkcie można złożyć wniosek o udzielenie dotacji i otrzymać fachową poradę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 15:30. Dokładna lokalizacja to budynek Urzędu Miasta Kraków przy al. Powstania warszawskiego 10 na parterze. Niezbędne informacje można także uzyskać telefonicznie: 12 616 90 85, 12 616 90 86, 12 616 90 87, oraz w trzech innych lokalizacjach:
- w Punktach Obsługi Mieszkańca Krakowa w Galerii Bronowice oraz Bonarka od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 - 18:00,
- Kraków os. Zgody 2 pok. nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 18:00 (punkt informacyjno - doradczy, składanie wniosków)
- we wszystkich lokalizacjach UMK: Plac Wszystkich Świętych 3 - 4, al. Powstania Warszawskiego 10, Rynek Podgórski 1, ul. Grunwaldzka 8, ul. Kasprowicza 29, ul. Wielopole 17 a, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a, ul. Stachowicza 18, ul. Lubelska 27, w godzinach pracy Urzędu ( składanie wniosków ).


Złożenie dokumentów jeszcze w tym roku gwarantuje otrzymanie do 100 % dofinansowania. W latach kolejnych będzie malało: w 2017 roku wyniesie do 80% kosztów kwalifikowanych, w 2018 roku do 60% kosztów kwalifikowanych.

Międzynarodowe Targi Budownictwa w Bielsku-Białej

W dniach 23-25 wrzesień 2016 roku wzięliśmy udział w 50 Międzynarodowych Targach Budownictwa w Bielsku-Białej oraz 18 Targach Technik Grzewczych. Targi organizowane były przez Biuro Promocji i Wystaw Astra. Wzięliśmy udział w konkursie targowym o laur konsumenta oraz konkursie targowym pt. Dom Energetycznie Optymalny.

Zaprezentowaliśmy nasz dom energooszczędny jako innowacyjną technologię tworzenia budynków o obniżonej energochłonności.  Pragniemy się pochwalić naszym sukcesem z tego wydarzenia. Otrzymaliśmy nagrodę konsumentów Expo Laur na najpopularniejszy produkt wśród klientów. Poza tym otrzymaliśmy nagrodę od Śląskiej Izby Budownictwa oraz wyróżnienie w Filarze Budownictwa. 

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

NOWOŚĆ

więcej

Odwierty pionowe

więcej

Domy
energooszczędne

więcej

Studnie głębinowe

więcej

Instalacje przemysłowe

więcej

Fotowoltaika

więcej

Odwodnienia
terenu

więcej

Dokumenty
do pobrania

więcej

Pompy ciepła

więcej

Instalacje sanitarne

więcej

DOMY BEZ RACHUNKÓW - Dom przy Słonecznej 6

Krajobraz Gminy Bestwina wzbogaca się o nowe osiedle domków jednorodzinnych zwane EKOSIEDLE. Jak sama nazwa wskazuje, jest to osiedle składające się z ekologicznych, energooszczędnych domów a nawet domów bez rachunków.

Są to innowacyjne domy energooszczędne, wykorzystujące odnawialne źródła energii, wskazując nowatorski model połączenia kilku elementów obejmujących baterie fotowoltaiczne o mocy 2 kW lub większe, gruntową pompę ciepła, rekuperację, studnię głębinową oraz możliwość wykonania dodatkowo klimatyzacji z tej studni głębinowej. Technologia ta, wykorzystując chłód z ziemi i ciepło ze słońca, pozwala nam stworzyć budynek o minimalnym poborze energii od zewnętrznych dostawców. Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne.

Budynki usytuowane są w gminie Bestwina, sołectwo Kaniów, przy ulicy Grobel Borowa, skąd blisko do szkoły, terenów rekreacyjnych, przystanku autobusowego, sklepów i okolicznych miast (Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Oświęcim).

 Projekt domu "Dom przy Słonecznej 6" (takie domy tworzą EKOSIEDLE) to parterowy dom jednorodzinny z dachem kopertowym, wyposażony w garaż jednostanowiskowy. Tradycyjny wygląd budynku mogą wzbogacać modernistyczne akcenty jak jasna elewacja z kamiennymi dodatkami i kontrastująca, ciemna stolarka okienna.

Dom jest na tyle duży, że zdecydowanie pomieści rodzinę typu 2+3 i jest budowany na odpowiednio dużej działce tj. o powierzchni 1061 m2. Podział na strefy dzienną i nocną jest wyraźnie zaznaczony poprzez istnienie dwóch prostopadłych korytarzy. Strefę dzienną zaprojektowano zaraz przy wejściu do domu.

Składa się ona z obszernego salonu oraz kuchni ze spiżarnią, częściowo zamkniętej ścianką, na której może znajdować się kominek. Okazały pokój dzienny daje domownikom wiele wariantów rozwiązania wnętrza, a szerokie okna dodatkowo doświetlają pomieszczenie z dwóch stron.

Dużą zaletą projektu jest usytuowanie strefy dziennej w taki sposób, że światło dociera tam zarówno w południe jak i po południu. Strefę nocną zaplanowano w głębi budynku. Prowadzi do niej mniejszy, poprzeczny korytarz, gdzie znajdują się wejścia do łazienki oraz trzech sypialni o stosunkowo dużych powierzchniach.

Taki układ będzie bardzo dogodny dla mieszkańców i zapewni im prywatność oraz spokój ze względu na oddalenie od “głośnej” części domu. Przy wejściu przewidziano praktyczny wiatrołap, z którego przechodzi się do głównego hallu oraz połączonego z kotłownią garażu. Przy strefie wejściowej, od strony południowej, zlokalizowano szeroki podest.

Największą zaletą domu jest zastosowana technologia energooszczędności oparta na odnawialnych źródłach energii. Cały budynek ogrzewany jest za pomocą gruntowej pompy ciepła poprzez ogrzewanie podłogowe. Energia elektryczna dostarczana jest za pomocą farmy fotowoltaicznej, woda jest z własnego ujęcia studni głębinowej, która również może posłużyć do sklimatyzowania całego domu. Poza tym budynek wyposażony jest w rekuperację. Przestronny i nasłoneczniony pokój dzienny oraz taras będą miejscem aktywności domowników, a położone na uboczu sypialnie miejscem wypoczynku.

Cena domu bez rachunków uzależniona jest od wyposażenia dodatkowego.

 

Obejmuje ona:

I. Stan surowy zamknięty

a) roboty budowlane

- ściany główne - pustak ceramiczny 25cm

- ściany działowe - pustak ceramiczny 12 cm

- dachówka ceramiczna

- okna, parapety, drzwi zewnętrzne, brama garażowa elektryczna na pilota

- wylewka cementowa

- ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian 20cm

b) roboty instalacyjne

- wykonane odwierty pionowe dla gruntowej pompy ciepła, wprowadzone do wewnątrz budynku, zakończone rozdzielaczem

- własne ujęcie wody (studnia głębinowa), kompletna instalacja wprowadzona do budynku z zamontowaną pompą głębinową

- rozprowadzona instalacja wentylacji mechanicznej (rekuperacja) bez jednostki centralnej

- wykonane instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, instalacja podłogowa (bez pompy ciepła)

- wykonana instalacja elektryczna (bez armatury)

- instalacja TV oraz internetu (rozprowadzone przewody)

- wykonane roboty zewnętrzne - szambo bezodpływowe, odprowadzone wody deszczowe

- podjazd do budynku utwardzony klińcem

- wykonany trawnik na posesji z niwelacją terenu

- działka 10ar

 

DOMY BEZ RACHUNKÓW - WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1). Gruntowa pompa ciepła Danfoss DHPH-Opti 8 (pompa z zasobnikiem CWU 180l) 

2). Gruntowa pompa ciepła Danfoss DHPL Varius Pro + M-3-12 (pompa bez zasobnika CWU) 

3). Gruntowa pompa ciepła Danfoss DHPL Opti 8 (pompa bez zasobnika CWU) 

4). Wolnostojący zbiornik 200l + wyposażenie kotłowni 

5). Rekuperator Dospel Luna 350 - sterowanie manualne 

6). Rekuperator Aspol PHENIX - sterowanie manualne 

7). Rekuperator Aspol PHANTOM 400 - sterowanie tygodniowe 

8). Instalacja fotowoltaiczna 1-4 Kw 

9). Instalacja fotowoltaiczna 4-6 Kw 

10). Instalacja fotowoltaiczna 6-10 Kw 

11). Pompa ciepła powietrzna Danfoss DHP iQ 9 z modułem mini + zasobnik CWU 200l wraz z grzałką elektryczną 3-stopniową (przy tej opcji nie ma odwiertów pionowych) 

 

Innowacyjny dom energooszczędny - Dom przy Słonecznej 6 - w stanie deweloperskim, wykorzystujący odnawialne źródła energii, wskazując nowatorski model połączenia kilku elementów obejmujących baterie fotowoltaiczne o mocy 2 kW, gruntową pompę ciepła, rekuperację, studnię głębinową oraz możliwość wykonania dodatkowo klimatyzacji z tej studni głębinowej. Technologia ta, wykorzystując chłód z ziemi i ciepło ze słońca, pozwala nam stworzyć budynek o minimalnym poborze energii od zewnętrznych dostawców. Jest to rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

NOWOŚĆ

więcej

Odwierty pionowe

więcej

Domy
energooszczędne

więcej

Studnie głębinowe

więcej

Instalacje przemysłowe

więcej

Fotowoltaika

więcej

Odwodnienia
terenu

więcej

Dokumenty
do pobrania

więcej

Pompy ciepła

więcej

Instalacje sanitarne

więcej